Đặt Cược Trực Tuyến HK88

Quy Trình Nhận Đơn Hàng

Quy Trình Nhận Đơn Hàng

1. Nhận từ yêu cầu khách hàng: mẫu hàng cần làm khay hoặc mẫu khay hoặc bản vẽ.


2. Thiết kế, chỉnh sửa khuôn mẫu bản demo: 2D hoặc 3D.


3. Chúng tôi báo giá cho khách hàng.


4. Khi xác giá, chúng tôi tiến hành làm khuôn.


5. Gửi khay mẫu cho khách hàng kiểm tra duyệt sản phẩm.


6. Nếu khách hàng duyệt, chúng tôi tiến hành sản xuất. Nếu khách hàng chưa chấp nhận sản phẩm mẫu, chúng tôi sửa chữa hàng mẫu.

Brand creation, trend analysis & style consulting

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since.